บทเรียนออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

บทเรียนออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
1. องค์ประกอบ 4 ด้าน
            1.1.บทเรียน วิธีการสอน กิจกรรม มีข้อแตกต่างอย่างไร มีความสนุก สนใจ 
           1.2.มีอุปกรณ์ที่มารองรับ มีปัญหาเรื่อง Network แก้ไข บอกวิธีการติดตั้งของโรงเรียน ระบบ ออนไลน์ ไว้แชร์ กัน ระหว่างโรงเรียน 
           1.3.ระบบอบรม ครูผู้สอนต้องได้มากกว่าคนอื่น 
           1.4.การประเมิน การใช้กับโรงเรียน การวิจัย มันจะสำเร็จ
2.การออบแบบดารเรียนรู้ ควรใช้วิธีการสอนใช้ BackWordDedign
3. ระดับของการนำ มาใช้ คือ ระดับ 3 เน้นให้ผู้เรียนมีการโต้ตอบ คล้ายกับบบยากาศในห้องเรียนจริง
4.มาตรฐานการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนโดยเน้นให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ
5. กรอบแนวทางการสอน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: